Genel Değerlendirme

Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi©, yönetim kurulunun yönlendirmesi, uygulama ve uygulamanın kapsamı, yönetim kurulunun gözetimi ve kurumdaki sürekli öğrenme ortamı olmak üzere dört alanı kapsar. Sonuçlar, bu dört alandaki puanların bütünsel değerlendirmesini ifade eder. İncelemelerimiz, araştırma kapsamındaki şirketlerinin, sürdürülebilirlik yönetişimindeki üstün çabalarından ötürü her birinin birer Küresel Sürdürülebilirlik Lideri olduğunu gösteriyor.

İncelemelerimiz sonucunda, ülke ve sektöre bağlı farklılıkların bulunduğunu gözlemledik. Bu farklılıkların regülasyonlardan, kültürel farklılıklardan veya sektörlerin yapılarından kaynaklanabileceği sonucuna ulaşmak mümkün. Ayrıca, Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri’nin dünya çapındaki çeşitli inisiyatifler ve yaklaşımlara katılımı, sürdürülebilirlik yönetişim kalitelerinde de doğal olarak artışı beraberinde getiriyor.

İngiltere ve Güney Afrika’daki Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri’nin yarısından fazlası 1. veya 2. Grup’ta bulunuyor. Bu ülkeleri sırasıyla Almanya, ABD, Çin ve Türkiye takip ediyor. İngiltere’deki Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri’nin yarısından fazlası Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UNGC) imzalamış ve Güney Afrika’dakilerin tamamı ise entegre raporlama yapmaktadırlar. Entegre raporlama yapmak ve UNGC’yi imzalamak, sürdürülebilirlik yönetişimi için fark yaran adımlar olarak karşımıza çıkıyor.

Doğal kaynaklar, tüketim ürünleri ve ilaç sektöründeki Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri’nin %50’sinden fazlası 1. veya 2. Grup’ta bulunuyor. Bunun nedeni, sıkı regülasyonlardan, doğal kaynak ve ilaç sektörlerindeki uzun vadeli yatırım perspektifinden veya bu sektörlerdeki şirketlerin daha müşteri odaklı bakış açısından kaynaklı olabilmektedir.

Çalışmadaki Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri arasında UNGC LEAD platformuna mensup şirketlerin tamamı 1. Grup’ta yer alıyor. İncelenen UNGC 100 şirketlerinin %50’si ve Entegre Raporlama <IR> yapan lider şirketlerin %34’ü de aynı şekilde 1. Grup’ta bulunuyor. Bulgularımıza göre UNGC imzacısı olan ve <IR> Sistemi’yle raporlama yapan şirketler, sürdürülebilirlik çalışmalarında daha etkili yönetişim sağlayarak sürdürülebilirliği şirket kültürlerine başarılı bir biçimde dâhil ediyor.

Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi’nin sonuçlarına göre sürdürülebilirlik konusunda dünya çapındaki birçok işletme bir yana, lider firmaların bile sürdürülebilirlik programlarının etkili uygulama ve hesap verebilirlik alanlarında geliştirilmesi gereken birçok nokta bulunuyor. Bu önemli noktalardan bazıları şunlardır:

  • Yönetişimle ilgili sürdürülebilirlik performansının değerlendirilmesi (Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri’nin %19’u bu değerlendirmeyi yapıyor.),
  • Yönetim kurulunun sürdürülebilirlik yetkinliğine sahip olması ve bunu yetkinlik matrisinde göstermesi (Yönetim kurulu yetkinlik matrisine sahip Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri’nin%11’i sürdürülebilirliği bir yetkinlik olarak listeliyor.),
  • Ödüllendirme mekanizmalarına sürdürülebilirlikle ilgili kilit performans göstergelerinin belirlenmesi (Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri’nin %15’i sürdürülebilirliği kilit performans göstergelerine entegre ediyor),
  • SKH’lerin benimsenmesi ve şirket politikalarının SKH’ler ile ilişkilendirilmesi (Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri’nin yalnızca %16’sı şirket stratejilerini SKH 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar ile, yalnızca %19’u da SKH 14: Sudaki Yaşam ile ilişkilendirmiştir).

Dr. Fatma Öğücü Şen