Rehber

 
YÖNLENDİRME
001
Şirket, değerlerini paylaşıyor.
002
Şirket, politikasını paylaşıyor.
003
Paylaşılan şirket politikası, çevre ile ilgili konuları içeriyor.
004
Paylaşılan şirket politikası, su ile ilgili çevre konularını içeriyor.
005
Paylaşılan şirket politikası, iklim değişikliği ve emisyonlarla ilgili çevre konularını içeriyor.
006
Paylaşılan şirket politikası, enerji ile ilgili çevre konularını içeriyor.
007
Paylaşılan şirket politikası, biyoçeşitlilik ile ilgili çevre konularını içeriyor.
008
Paylaşılan şirket politikası, atık yönetimi ile ilgili çevre konularını içeriyor.
009
Paylaşılan şirket politikası, tehlikeli maddeler ile ilgili çevre konularını içeriyor.
010
Paylaşılan şirket politikası, soyal konuları içeriyor.
011
Paylaşılan şirket politikası, insan hakları konularını içeriyor.
012
Paylaşılan şirket politikası, insan haklarının korunması ile ilgili konuları içeriyor.
013
Paylaşılan şirket politikası, insan haklarına saygı ile ilgili konuları içeriyor.
014
Paylaşılan şirket politikası, insan hakları sorunlarının çözümü ile ilgili konuları içeriyor.
015
Paylaşılan şirket politikası, insan hakları sorunlarına ortak olmamaya dair konuları içeriyor.
016
Paylaşılan şirket politikası, müşteri ve toplum ile ilgili sorunları içeriyor.
017
Paylaşılan şirket politikası, ürün güvenliği ile ilgili konuları içeriyor.
018
Paylaşılan şirket politikası, müşteri gizliliği ile ilgili konuları içeriyor.
019
Paylaşılan şirket politikası, veri güvenliği ile ilgili konuları içeriyor.
020
Paylaşılan şirket politikası, müşteri ve toplum ile ilgili konularda kapsayıcılık ile ilgili konuları içeriyor.
021
Paylaşılan şirket politikası, iş gücü standartları konularını içeriyor.
022
Paylaşılan şirket politikası, çocuk işçilik ile ilgili konuları içeriyor.
023
Paylaşılan şirket politikası, zorla çalıştırma ile ilgili konuları içeriyor.
024
Paylaşılan şirket politikası, dernek özgürlüğü ile ilgili konuları içeriyor.
025
Paylaşılan şirket politikası, işçiler arasında ayrımcılık yapılmaması ile ilgili konuları içeriyor.
026
Paylaşılan şirket politikası, işçi çeşitliliği ile ilgili konuları içeriyor.
027
Paylaşılan şirket politikası, işçiler arasında cinsiyet eşitliği ile ilgili konuları içeriyor.
028
Paylaşılan şirket politikası, işçi gizliliği ile ilgili konuları içeriyor.
029
Paylaşılan şirket politikası, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili konuları içeriyor.
030
Paylaşılan şirket politikası, insan kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili konuları içeriyor.
031
Paylaşılan şirket politikası, yönetişim ile ilgili konuları içeriyor.
032
Paylaşılan şirket politikası, çeşitlilik ile ilgili konuları içeriyor.
033
Paylaşılan şirket politikası, tedarikçi tüzüğü/kuralları ile ilgili konuları içeriyor.
034
Paylaşılan şirket politikası, tedarikçi ve bağışlar ile ilgili konuları içeriyor.
035
Paylaşılan şirket politikası, iş ahlakı ile ilgili konuları içeriyor.
036
Paylaşılan şirket politikası, yolsuzlukla mücadele ile ilgili konuları içeriyor.
037
Paylaşılan şirket politikası, yönetici ücret ve primleri ile ilgili konuları içeriyor.
038
Paylaşılan şirket politikası, bağışlar ile ilgili konuları içeriyor.
039
Paylaşılan şirket politikası, ilgili taraflarla işlemler ile ilgili konuları içeriyor.
040
Paylaşılan şirket politikası, yedekleme planlaması ile ilgili konuları içeriyor.
041
Şirket, iş stratejisini paylaşıyor.
042
Şirket, kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
043
Şirket, çevre ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
044
Şirket, su ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
045
Şirket, iklim değişikliği ve emisyonlarla ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
046
Şirket, enerji ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
047
Şirket, atık yönetimi ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
048
Şirket, biyoçeşitlilik ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
049
Şirket, tehlikeli maddeler ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
050
Şirket, sosyal konularla ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
051
Şirket, ürün sorumluluğu ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
052
Şirket, cinsiyet eşitliği ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
053
Şirket, çeşitlilikle ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
054
Şirket, kapsayıcılık ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
055
Şirket, ayrımcılık yapmama ilkesi ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
056
Şirket, paydaş katılımı ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
057
Şirket, insan kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
058
Şirket, ürün yaşam döngüsü etki yönetimi ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
059
Şirket, sağlık ve güvenlikle ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
060
Şirket, yönetişim ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
061
Şirket, yaş açısından çeşitlilik ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
062
Şirket, görev süresi açısından çeşitlilik ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
063
Şirket, deneyim açısından çeşitlilik ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
064
Şirket, cinsiyet açısından çeşitlilik ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
065
Şirket, coğrafya açısından çeşitlilik ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
066
Şirket, etnik köken açısından çeşitlilik ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
067
Şirket, geçmiş ve eğitim açısından çeşitlilik ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
068
Şirket, paydaş ilişkileri açısından çeşitlilik ile ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
069
Şirket, yönetici ücret ve primleriyle ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
070
Şirket, sürdürülebilirliğe bağlı yönetici ücret ve primleriyle ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
071
Şirket, çeşitliliğe bağlı yönetici ücret ve primleriyle ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
072
Şirket, güvenliğe bağlı yönetici ücret ve primleriyle ilgili kilit performans göstergelerini paylaşıyor.
073
Şirket, iç paydaşlar için yarattığı değeri ölçüyor ve paylaşıyor.
074
Şirket, dış paydaşlar için yarattığı değeri ölçüyor ve paylaşıyor.
075
Şirket, hissedarlar için yarattığı değeri ölçüyor ve paylaşıyor.
076
Şirket, iş modelini paylaşıyor.
077
Şirket, insan sermayesini paylaşıyor.
078
Şirket, mali sermayesini paylaşıyor.
079
Şirket, üretilmiş sermayesini paylaşıyor.
080
Şirket, doğal sermayesini paylaşıyor.
081
Şirket, ilişki sermayesini paylaşıyor.
082
Şirket, entelektüel sermayesini paylaşıyor.
083
Şirket, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKHler) ile ilgili planlamasını paylaşıyor.
084
Şirket, SKH'ler ile ilgili planlamasında paydaş haritasını paylaşıyor.
085
Şirket, SKH'ler ile ilgili planlamasında paydaş katılımını paylaşıyor.
086
Şirket, SKH'ler ile ilgili planlamasında önemlilik analizini paylaşıyor.
087
Şirket, SKH'ler ile ilgili planlamasında öncelik sırasını paylaşıyor.
088
Şirket, SKH'ler ile ilgili planlamasında kaynak ayrımını paylaşıyor.
089
Şirket, SKH’ler ile ilgili kapsamlı bir yaklaşım benimsiyor ve paylaşıyor.
090
Şirket, stratejisini SKH’ler ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
091
Şirket, stratejisini SKH 1: Yoksulluğa Son ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
092
Şirket, stratejisini SKH 2: Açlığa Son ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
093
Şirket, stratejisini SKH 3: Sağlıklı Bireyler ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
094
Şirket, stratejisini SKH 4: Nitelikli Eğitim ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
095
Şirket, stratejisini SKH 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
096
Şirket, stratejisini SKH 6: Temiz Su ve Sıhhi Koşullar ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
097
Şirket, stratejisini SKH 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
098
Şirket, stratejisini SKH 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
099
Şirket, stratejisini SKH 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
100
Şirket, stratejisini SKH 10: Eşitsizliklerin Azaltılması ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
101
Şirket, stratejisini SKH 11: Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
102
Şirket, stratejisini SKH 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
103
Şirket, stratejisini SKH 13: İklim Eylemi ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
104
Şirket, stratejisini SKH 14: Sudaki Yaşam ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
105
Şirket, stratejisini SKH 15: Karasal Yaşam ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
106
Şirket, stratejisini SKH 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
107
Şirket, stratejisini SKH 17: Hedefler için Ortaklıklar ile ilişkilendiriyor ve paylaşıyor.
108
Şirket, yönetim kurulu tüzüğünü paylaşıyor.
109
Şirket, tüzüğünde yönetim kurulunun görevini paylaşıyor.
110
Şirket, yönetim kurulu tüzüğünde atama ve ücretlendirme ile ilgili konuları tanımlıyor ve paylaşıyor.
111
Şirket, yönetim kurulu tüzüğünde yedekleme planlaması ile ilgili konuları tanımlıyor ve paylaşıyor.
112
Şirket, yönetim kurulu tüzüğünde yönetim kurulu bağımsızlığı ile ilgili konuları tanımlıyor ve paylaşıyor.
113
Şirket, yönetim kurulu tüzüğünde bilgi ve bağımsız tavsiyeye erişim ile ilgili konuları tanımlıyor ve paylaşıyor.
114
Şirket, yönetim kurulu tüzüğünde eğitim ve oryantasyon ile ilgili konuları tanımlıyor ve paylaşıyor.
115
Şirket, yönetim kurulu tüzüğünde yönetim kurulu değerlendirmesi ile ilgili konuları tanımlıyor ve paylaşıyor.
116
Şirket, yönetim kurulu tüzüğünde yönetim kurulu başkanının rolü ile ilgili konuları tanımlıyor ve paylaşıyor.
117
Şirket, yönetim kurulu tüzüğünde kurul üyelerinin görevleri ile ilgili konuları tanımlıyor ve paylaşıyor.
118
Şirket, yönetim kurulu tüzüğünde komiteler ile ilgili konuları tanımlıyor ve paylaşıyor.
119
Şirket, yönetim kurulu tüzüğünde çıkar çatışması ve ilgili taraflarla işlem ile ilgili konuları tanımlıyor ve paylaşıyor.
120
Şirket, yönetim kurulu tüzüğünde davranış kuralları ile ilgili konuları tanımlıyor ve paylaşıyor.
121
Şirket, stratejiyi yönetim kurulunun sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
122
Şirket, denetlemeyi yönetim kurulunun sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
123
Şirket, risk yönetimini yönetim kurulunun sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
124
Şirket, sürdürülebilirliği yönetim kurulunun sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
125
Şirket, iç kontrolü yönetim kurulunun sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
126
Şirket, iş etiğini yönetim kurulunun sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
127
Şirket, yönetim kurulunun yetkinlik matrisini paylaşıyor.
128
Şirket, sürdürülebilirlik yetkinliğini yönetim kurulunun yetkinlik matrisinde paylaşıyor.
129
Şirket, insan kaynakları yetkinliğini yönetim kurulunun yetkinlik matrisinde paylaşıyor.
130
Şirket, paydaş yönetimi yetkinliğini yönetim kurulunun yetkinlik matrisinde paylaşıyor.
131
Şirket, risk yönetimi yetkinliğini yönetim kurulunun yetkinlik matrisinde paylaşıyor.
132
Şirket, çeşitlilik göstergelerini ölçüyor ve paylaşıyor.
133
Şirket, yaş çeşitliliğini ölçüyor ve paylaşıyor.
134
Şirket, görev süresi çeşitliliğini ölçüyor ve paylaşıyor.
135
Şirket, deneyim çeşitliliğini ölçüyor ve paylaşıyor.
136
Şirket, cinsiyet çeşitliliğini ölçüyor ve paylaşıyor.
137
Şirket, coğrafya çeşitliliğini ölçüyor ve paylaşıyor.
138
Şirket, etnik köken çeşitliliğini ölçüyor ve paylaşıyor.
139
Şirket, tecrübe ve eğitim çeşitliliğini ölçüyor ve paylaşıyor.
140
Şirket, paydaş ilişkileri çeşitliliğini ölçüyor ve paylaşıyor.
141
Şirket, bir denetim komitesine sahip ve bunu paylaşıyor.
142
Şirket, denetim komitesinin tüzüğünü paylaşıyor.
143
Şirket, denetim komitesinin bağımsız bir başkanı olduğunu paylaşıyor.
144
Şirket, bir yönetişim komitesine sahip ve bunu paylaşıyor.
145
Şirket, yönetişim komitesinin tüzüğünü paylaşıyor.
146
Şirket, yönetişim komitesinin bağımsız bir başkanı olduğunu paylaşıyor.
147
Şirket, bir aday belirleme komitesine sahip ve bunu paylaşıyor.
148
Şirket, aday belirleme komitesinin tüzüğünü paylaşıyor.
149
Şirket, aday belirleme komitesinin bağımsız bir başkanı olduğunu paylaşıyor.
150
Şirket, bir risk komitesine sahip ve bunu paylaşıyor.
151
Şirket, risk komitesinin tüzüğünü paylaşıyor.
152
Şirket, risk komitesinin bağımsız bir başkanı olduğunu paylaşıyor.
153
Şirket, bir sürdürülebilirlik komitesine sahip ve bunu paylaşıyor.
154
Şirket, sürdürülebilirlik komitesinin tüzüğünü paylaşıyor.
155
Şirket, sürdürülebilirlik komitesinin bağımsız bir başkanı olduğunu paylaşıyor.
156
Şirket, paydaş katılım sürecini paylaşıyor.
157
Şirket, paydaş haritasını paylaşıyor.
158
Şirket, paydaşlarını önceliklendiriyor ve bunu paylaşıyor.
159
Paylaşılan paydaş haritası, çevre ile ilgili konuları içeriyor.
160
Paylaşılan paydaş haritası, sosyal konuları içeriyor.
161
Paylaşılan paydaş haritası, ekonomi ile ilgili konuları içeriyor.
162
Şirket, önemlilik matrisini paylaşıyor.
163
Paylaşılan önemlilik matrisi, riskle ilgili konuları kapsıyor.
164
Paylaşılan önemlilik matrisi, önceliklendirme sırasına sahip.
165
Paylaşılan önemlilik matrisi, yönetim kurulu tarafından gözden geçirilmiş ve onaylanmıştır.
166
Şirket, gelecek hedeflerini paylaşıyor.
167
Şirket, çevre ile ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
168
Şirket, su ile ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
169
Şirket, iklim değişikliği ve emisyonlarla ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
170
Şirket, enerji ile ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
171
Şirket, atık yönetimi ile ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
172
Şirket, biyoçeşitlilikle ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
173
Şirket, tehlikeli maddeler ile ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
174
Şirket, sosyal konularla ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
175
Şirket, ürün sorumluluğu ile ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
176
Şirket, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
177
Şirket, çeşitlilikle ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
178
Şirket, kapsayıcılık ile ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
179
Şirket, ayrımcılık yapmama ilkesiyle ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
180
Şirket, paydaş katılımı ile ilgili gelecek hedeflerini paylaşıyor.
181
Şirket, insan kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili geleceğe yönelik hedeflerini paylaşıyor.
182
Şirket, ürün yaşam döngüsü etki yönetimi ile ilgili geleceğe yönelik hedeflerini paylaşıyor.
183
Şirket, sağlık ve güvenlik ile ilgili geleceğe yönelik hedeflerini paylaşıyor.
184
Şirket, yönetişim ile ilgili geleceğe yönelik hedeflerini paylaşıyor.
185
Şirket, yaş çeşitliliği ile ilgili geleceğe yönelik hedeflerini paylaşıyor.
186
Şirket, görev süresi çeşitliliği ile ilgili geleceğe yönelik hedeflerini paylaşıyor.
187
Şirket, deneyim çeşitliliği ile ilgili geleceğe yönelik hedeflerini paylaşıyor.
188
Şirket, cinsiyet çeşitliliği ile ilgili geleceğe yönelik hedeflerini paylaşıyor.
189
Şirket, coğrafi çeşitlilikle ilgili geleceğe yönelik hedeflerini paylaşıyor.
190
Şirket, etnik köken çeşitliliği ile ilgili geleceğe yönelik hedeflerini paylaşıyor.
191
Şirket, geçmiş ve eğitim çeşitliliği ile ilgili geleceğe yönelik hedeflerini paylaşıyor.
192
Şirket, paydaş ilişkileri çeşitliliği ile ilgili geleceğe yönelik hedeflerini paylaşıyor.
193
Şirket, yönetici ücret ve primleri ile ilgili geleceğe yönelik hedeflerini paylaşıyor.
194
Şirket yönetici ücret ve primleri için geleceğe yönelik finans dışı hedeflerini paylaşıyor.
195
Şirket, yönetici ücret ve primleri için geleceğe yönelik finansal hedeflerini paylaşıyor.
196
Şirket, yönetici ücret ve primleri için sürdürülebilirlikle ilgili geleceğe yönelik hedeflerini paylaşıyor.
197
Şirket, yönetici ücret ve primleri için çeşitlilikle ilgili geleceğe yönelik hedeflerini paylaşıyor.
198
Şirket, yönetici ücret ve primleri için güvenlikle ilgili geleceğe yönelik hedeflerini paylaşıyor.
 
UYGULAMA
001
Şirket, performans sonuçlarını paylaşıyor.
002
Şirket, çevre ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
003
Şirket, su ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
004
Şirket, iklim değişikliği ve emisyonlarla ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
005
Şirket, enerji ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
006
Şirket, atık yönetimi ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
007
Şirket, biyoçeşitlilikle ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
008
Şirket, tehlikeli maddelerle ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
009
Şirket, sosyal konularla ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
010
Şirket, ürün sorumluluğu ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
011
Şirket, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
012
Şirket, çeşitlilikle ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
013
Şirket, kapsayıcılık ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
014
Şirket, ayrımcılık yapmama ilkesiyle ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
015
Şirket, paydaş katılımı ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
016
Şirket, insan kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
017
Şirket, ürün yaşam döngüsü etki yönetimi ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
018
Şirket, sağlık ve güvenlik ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
019
Şirket, yönetişim ile ilgili performans sonuçlarını paylaşıyor.
020
Şirket, yönetici prim verilerini paylaşıyor.
021
Şirket, paydaş katılım yöntemlerinden en az birini kullandığını paylaşıyor.
022
Şirket, paydaş katılımı için anketler düzenliyor ve paylaşıyor.
023
Şirket, paydaş katılımı için atölye çalışmaları düzenliyor ve paylaşıyor.
024
Şirket, paydaş katılımı için yüz yüze görüşmeler düzenliyor ve paylaşıyor.
025
Şirket, paydaş katılımı için halka açık toplantılar düzenliyor ve paylaşıyor.
026
Şirket, paydaş katılımı için odak grupları düzenliyor ve paylaşıyor.
027
Şirket, paydaş katılımı için araştırma yapıyor ve paylaşıyor.
028
Şirket, özel konulara bağlı paydaş katılım yaklaşımlarında bulunuyor ve bunu paylaşıyor.
029
Şirket, devamlı bir paydaş katılımı yaklaşımına sahip ve bunu paylaşıyor.
030
Şirket, finansal risk azaltma yaklaşımını paylaşıyor.
031
Şirket, çevresel risk azaltma yaklaşımını paylaşıyor.
032
Şirket, toplumsal risk azaltma yaklaşımını paylaşıyor.
033
Şirket, itibar açısından risk azaltma yaklaşımını paylaşıyor.
034
Şirket, risk transfer yaklaşımını paylaşıyor.
035
Şirket, risk alma yaklaşımını paylaşıyor.
036
Şirket, risk kısıtlama yaklaşımını paylaşıyor.
037
Şirket, davranış kurallarını paylaşıyor.
038
Paylaşılan kurallar, tedarik zincirini kapsıyor.
039
Paylaşılan kurallar, iç denetimi kapsıyor.
040
Paylaşılan kurallar, geliştirme çabalarını kapsıyor.
 
GÖZETİM
001
Şirket, sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
002
Şirket, çevre ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
003
Şirket, su ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
004
Şirket, iklim değişikliği ve emisyonlarla ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
005
Şirket, enerji ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
006
Şirket, atık yönetimi ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
007
Şirket, biyoçeşitlilik ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
008
Şirket, tehlikeli maddelerle ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
009
Şirket, sosyal konularla ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
010
Şirket, ürün sorumluluğu ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
011
Şirket, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
012
Şirket, çeşitlilikle ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
013
Şirket, kapsayıcılık ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
014
Şirket, ayrımcılık yapmama ilkesiyle ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
015
Şirket, paydaş katılımı ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
016
Şirket, insan kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
017
Şirket, ürün yaşam döngüsü etki yönetimi ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
018
Şirket, sağlık ve güvenlikle ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
019
Şirket, yönetişim ile ilgili sonuç değerlendirmelerini paylaşıyor.
020
Şirket, yönetici ücret ve primleri için ölçüt analizini paylaşıyor.
021
Şirket, yönetici ücret ve primleri için sürdürülebilirlik ile ilgili kilit performans göstergelerinin değerlendirmesini paylaşıyor.
022
Şirket, yönetici ücret ve primleri için çeşitlilik ile ilgili kilit performans göstergelerinin değerlendirmesini paylaşıyor.
023
Şirket, yönetici ücret ve primleri için güvenlik ile ilgili kilit performans göstergelerinin değerlendirmesini paylaşıyor.
024
Şirket, iş stratejisini yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
025
Şirket, çevre ile ilgili konuları yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
026
Şirket, insan hakları ile ilgili konuları yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
027
Şirket, işçi hakları ile ilgili konuları yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
028
Şirket, müşteri ve toplum ile ilgili konuları yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
029
Şirket, önemlilik seviyelerinin belirlenmesine katılmayı yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
030
Şirket, risk yönetimini yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
031
Şirket, tedarikçi tüzüğünü yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
032
Şirket, yönetici primlerini yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
033
Şirket, başarı planlamasını yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
034
Şirket, iş etiğini yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
035
Şirket, yolsuzlukla mücadeleyi yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
036
Şirket, ilişkili taraf işlemlerini yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
037
Şirket, bağışları yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
038
Şirket, regülasyonlara uyumluluğu yönetim kurulunun gözetim sorumluluklarından biri olarak tanımlıyor ve paylaşıyor.
039
Şirket, olaylara bağlı kayıp zamanı değerlendiriyor ve paylaşıyor.
040
Şirket, düzenleyici ortam hakkındaki değerlendirmesini paylaşıyor.
041
Şirket, ortaya çıkan ve gelişen standartların değerlendirmesini paylaşıyor.
042
Şirket iç denetimin finansal unsurları kapsadığını paylaşıyor.
043
Şirket, iç denetimin süreçleri kapsadığını paylaşıyor.
044
Şirket, iç denetimin doğrudan yönetim kuruluna karşı sorumlu olduğunu paylaşıyor.
045
Şirket, denetim komitesi tüzüğünde yönetim kurulunun rolünü tanımlıyor ve paylaşıyor.
046
Şirket, bağımsız bir denetime sahiptir.
047
Bağımsız denetim, finansal konuları kapsıyor.
048
Bağımsız denetim, çevre ile ilgili konuları kapsıyor.
049
Bağımsız denetim, yönetişim ile ilgili konularını kapsıyor.
050
Bağımsız denetim, toplum ile ilgili konuları kapsıyor.
 
SÜREKLİ ÖĞRENME
001
Şirket, ihtiyaç duyulan yeni yetkinlikleri değerlendiriyor ve paylaşıyor.
002
Şirket, çalışan çeşitliliği matrisini paylaşıyor.
003
Şirket, yeni başlayan çalışanlar için oryantasyon programı yapıyor ve paylaşıyor.
004
Şirket, yeni gelişim fırsatlarını belirlemek için analiz yapıyor ve paylaşıyor.
005
Şirket, gelişim fırsatları için kaynak ayırdığını paylaşıyor.
006
Şirket, sürdürülebilirlik ile ilgili öğrendiklerinden faydalanarak süreç iyileştirme yaptığını paylaşıyor.
007
Şirket, sürdürülebilirlik eğitimi yapıyor ve paylaşıyor.
008
Şirket, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim yapıyor ve paylaşıyor.
009
Şirket, paydaş katılımı ile ilgili eğitim yapıyor ve paylaşıyor.
010
Şirket, lider geliştirme programı yapıyor ve paylaşıyor.