Önsöz

Güven, iyi yönetimin özü ve sürdürülebilir kalkınmanın temelidir.

Sürdürülebilir bir gelecek için değişimin gerekliliği konusundaki farkındalık ve harekete geçme kararlılığı gün geçtikçe artıyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler), sürdürülebilir bir geleceği hedefleyen ortak bir çerçeve olarak, 2015 yılında yaklaşık 200 ülke tarafından kabul edilmiştir. Özel sektör de bu hedefleri benimsemeye başlamış, şu ana kadar yavaş ilerlenmiştir.

Argüden Yönetişim Akademisi olarak karar mercilerini harekete geçirmeyi, uygulamaları daha etkili kılmak için farkındalık geliştirmeyi ve bilgi sunmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, önde gelen şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmalarını incelediğimiz Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi© adlı etki yaratan bir araştırma gerçekleştirdik. Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi©, Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri’nin sürdürülebilirlik politikalarının sürdürülebilirliği hakkında bilgi veriyor. Çalışma, iyi örnekleri ön plana çıkararak, sürekli gelişime destek oluyor.

Ancak, ölçümlenen performans iyileştirilebilir. İyi yönetişim ise sürdürülebilirlik çalışmalarının sürdürülebilirliğinin anahtarıdır. Bu nedenle, şirketleri halka açık veriler üzerinden, “yönetişim merceği” ile analiz ettik. Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi© ile, Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri’nin gerçekleştirdikleri sürdürülebilirlik çalışmalarına uygun yönetişim iklimine sahip olmak üzere doğru süreçler, kişiler, teşvikler ve şirket kültürüne sahip olup olmadığını inceledik. Buna ek olarak sürdürülebilirlik yaklaşımının kapsamını paydaşlar, değer zinciri ve coğrafyalar bazında araştırdık ve sürekli gelişmenin öğrenme döngüsü yoluyla şirket çalışmalarına dâhil edilip edilmediğini tanımlamayı amaçladık.

Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi© ile iki temel sonuca ulaştık:

  • Dünya çapındaki birçok şirket bir yana, Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri’nin bile sürdürülebilirlik programlarının etkili uygulanması ve hesap verebilirliği adına gelişime açık noktaları bulunuyor.
  • Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri’nin dikkat çeken çok iyi uygulamaları olmakla birlikte, bu iyi örneklerden öğrenerek sürdürülebilirlik çalışmalarını geliştirme fırsatları mevcuttur.

Ayrıca araştırmamız, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Uluslararası Entegre Raporlama (<IR>) Prensiplerini benimsemiş şirketlerin, sürdürülebilirlik çalışmalarını iyileştirdiklerini ve bu süreçte daha etkili bir yönetişim ile sürdürülebilirliği şirket kültürlerine daha başarılı bir biçimde entegre ettiğini gösteriyor.

Hedefler için İş Dünyası, özel sektörün sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklemek ve ortaklıklar kurmak üzere başlattığı ilk ortak eylem platformudur. Hedefler için İş Dünyası, özel sektörle kurulan güvenilir ilişkileri ve hükümetle yapılan işbirliğini daha da geliştirmek ve özel sektör kaynaklarının, ulusal kalkınma önceliklerine uygun olarak yurt içindeki Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yöneltilmesini sağlamak amacıyla kuruldu.

TÜSİAD, TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu) ve UNDP, özel sektörün sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin başarısı için üstlenebileceği rolü güçlendirmek amacıyla araştırma ve çalışmalar yürütmek ve temaslar kurmak üzere Hedefler için İş Dünyası girişiminde birlikte hareket ediyor. Araştırmamızın, daha sürdürülebilir bir gelecek adına B4G Platformu’nun çalışmalarını desteklemesini ve ivmelendirmesini diliyoruz.

Son olarak, değerli çalışmalarından dolayı Akademimizin araştırma ekibine ve Raporun ilk versiyonuna ilişkin görüşlerini paylaşan River Valley Asset Management’tan Anand Ramachandran’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ek olarak, Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi©’nin görsel danışmanı olan Özhan Binici’ye kıymetli katkılarından dolayı ve bu Raporun yayınlanmasında sarf ettiği değerli çaba için tasarım ortağımız Sui Generis’e özellikle teşekkür ederiz.

Türkiye’de ve dünyada yönetişim kalitesini artırma amacı ile faaliyetlerini yürüten Argüden Yönetişim Akademisi Vakfı olarak, çalışmalarımızın, araştırma verilerimizin, sonuçlarımızın tamamını daha iyi bir dünyaya katkıda bulunmak için kamu yararına sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Dr. Yılmaz Argüden